מחנה בן עמי

2020, מרכז ישראל

מחנה בן עמי הינו מרכז ההובלה הראשי והגדול בישראל של חיל הלוגיסטיקה​,

מרכז ההובלה אחראי על תחום ההובלה בצה"ל ובייחוד הובלה כבדה.

גודל המרכז  כ- 250,000 מ"ר הכוללים מתחמי לוגיסטיקה בהיקף של כ-225,000 מ"ר (בין השאר, מחסנים אוטומטיים) ומתחם מנהלתי בהיקף של כ-25,000 מ"ר.

הפרויקט כולל כ - 60 לוחות חלוקה ובקרה,  עם מערכת מניה ופיקוד. 

לוח ראשי FROM-4B 2500A.

היקף עבודה כ- 2 מליון ש"ח.