משטרת אילת

2019-2020 אילת, ישראל

מתחם משטרת אילת הינו קומפלקס בעל 3 מבנים עיקריים: 

1. מבנה ומשטרה ושב"ס כולל כ 30 תאי מעצר.

2. מבנה מג"ב.

3. מבנה אנרגיה עם 2 שנאים של 1250KVA וגנרטורים לגיבוי.

הפרויקט כלל כ - 60 לוחות חלוקה , קבלים, ובקרה.